Mapová aplikácia Goodmap

Mapa na správnom mieste

0
Mapové vrstvy
1
Funkcie a nástroje
2
Diagnostika ciest
3
Majetko-právne analýzy
4
Jednoduché pozemkové úpravy
5
Správa zelene

Základné funkcie a nástroje

 • Ortofotomapa s rozlíšením od  2-5px
 • Zobrazovanie zmien v čase pomocou časovej osi
 • Zobrazenie katastra nehnuteľností a mapy určeného operátu
 • Zobrazenie územného plánu
 • Import existujúcich zameraní obce – napr. polohopis výškopis, inžinierske siete, technické dokumentácie
 • Usporiadanie a prekrývanie vrstiev podľa potrieb zobrazenia
 • Možnosť vyhľadávania podľa čísla parcely, adresy a lokality
 • Kreslenie do mapy a vytváranie vlastných vrstiev
 • Tlač mapy aj s vlastnými nákresmi
 • Práca s vlastnou databázou údajov
 • Prepojenie na údaje listov vlastníctva
 • Možnosť kresliť priamo do mapy, merať vzdialenosť a rozlohu, lokalizovať aktuálnu pozíciu
 • Bodové zobrazenie služieb a významných miest v obci
 • Líniové zobrazenie prvkov – napr. cyklotrasa
 • Plošné zobrazenie stavieb – pre účely zisťovania nelegálnych a čiernych stavieb
 • Prepojenie na príslušné súbory súvisiace s prvkom na mape
 • Pravidelné aktualizácie údajov
 • Použiteľné na mobilných zariadeniach
 • Intuitívny design s dôrazom na jednoduchú použiteľnosť
MODULY NA MIERU
Po konzultácií Vám pripravíme jedinečné riešenie modulov a funkcií presne na účel, na ktorý ho potrebujete využiť. Programovanie a import dát naceníme individuálne podľa rozsahu nastavení.
TECHNICKÁ PODPORA
Poradíme Vám, ako postupovať pri práci s aplikáciou a vyriešime na diaľku problémy, ktoré vzniknú. Kontaktovať nás môžete priamo v aplikácií pomocou chatu.
AKTUALIZÁCIA
Pre klientov, ktorý využívajú naše služby a správu aplikácie zveria do rúk nám poskytujeme pravidelnú aktualizáciu dát v dohodnutom rozsahu.